Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Αλληλεγγύη και σεβασμός

Συχνά η αξιοπρέπεια εμποδίζει την εμφάνιση του προβλήματος.
Χιλιάδες άνεργοι «κλείνονται» στον εαυτό τους περιμένοντας
έναν αργό θάνατο.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το «δαιμόνιο» της φυλής βρίσκει τη λύση.

Επανέρχομαι μετά από μεγάλη απουσία.
Ελπίζω τώρα με άλλη σταθερότητα.